RANDI ANNIE STRAND

PRISME bilder 
Arbeider inspirert av fenomenet lysbrytning, og hvordan ulike fargeblandinger opptrer i et gitt materiale. Har blitt til en serie bøker, samt en serie bilder. Høytrykk på 10-12 grams gjennomskinnelige japanpapirer. Bildene har to, tre eller fire ark montert sammen. 2021.

Works inspired by the phenomenon of light refraction, and how different color mixtures appear in a given material. Has turned into a series of books, as well as a series of images. Relief print on 10-12 gram translucent Japanese papers. The images have two, three or four sheets mounted together. 2021.

IMG 0091 30x3630 x 36 cm

IMG 0085 285x34528,5 x 34,5 cm

IMG 0083 27x3727 x 37 cm

IMG 0108 28x3828 x 38 cm

IMG 0099 27x36 27 x 36 cm

IMG 0086 30x36 30 x 36 cm

IMG 0080 30x2630 x 26 cm

IMG 0113 26x35526 x 35,5 cm

IMG 0105 27x3727 x 37 cm

IMG 0103 27x3827 x 38 cm