TEKST-TUR

Boka TEKST-TUR er basert på et landartprosjekt som ble gjennomført som en del av Kulturby Bergen 2000. En turløype i fjellet ble merket med bokstaver som tilsammen dannet en tekst. For å oppleve teksten måtte leseren vandre gjennom landskapet. TEKST-TUR tar utgangspunkt i vandretradisjoner og vår kulturhistoriske arv med skrift og tegn i landskapet. Tekst av Hilde Bøyum. Trykket offset. 2017. Str: 12 x 16 cm. Opplag: 300.

The book TEKST-TUR is based on a landart project realized as part of Bergen European Capital of Culture 2000. A ramblers’ trail in the mountain was marked with letters that together formed a text. To experience the text, the reader had to wander through the landscape. Text by Hilde Bøyum. Offset print. 2017. Size: 12 x 16 cm. Edition: 300.

Tekst tur bilde1

Tekst tur bilde2

Tekst tur bilde3

Tekst tur bilde4

Personvern   :   Cookies
Copyright ©2016-2024 Randi Strand / Bono. All Rights Reserved - Webdesign Web Norge