RANDI ANNIE STRAND

8 småbilder som vises i stort når man klikker på de

 

 

 

TEKST-TUR er et landart prosjekt som ble gjennomført som en del av Kulturby Bergen 2000. TEKST-TUR tar utgangspunkt i vandretradisjoner og vår kulturhistoriske arv med skrift og tegn i landskapet. En turløype i fjellet ble merket med bokstaver som tilsammen dannet en tekst. For å oppleve teksten  måtte leseren vandre gjennom landskapet. Tekst av Hilde Bøyum. Tekst-turen har også landet i en bokform.

TEKST-TUR is a landart project realized as part of Bergen European Capital of Culture 2000. A ramblers’ trail in the mountain was marked with letters that together formed a text. To experience the text, the reader had to wander through the landscape. Text by Hilde Bøyum. The project also resulted in a book.

 

 

© Randi Strand / Bono