FORESTILLING av Randi Strand

Motivene i denne utstillingen er snø, himmel og punktskrift. Blikket rettes mot himmelen og universet. Mot det grenseløse, det overnasjonale, og mot ulike måter å oppleve verden på. Med et konstant fokus på klima blir vi minnet på at våre verdier og vår eksistens er forgjengelig, våre nåværende livsbetingelser er ikke en selvfølge.

Snø er en motsetningsfylt symbolbærer. Et bilde på renhet, stillhet og skjønnhet, men like gjerne en metafor for kulde og isolasjon. Snøen kan komme som en velsignelse, den kan komme som en forbannelse. Snøen viser oss vår utsatthet for elementene, på godt og på ondt. Jeg har forsøkt å vise snøens ulike uttrykk.

Bildene viser snø slik et kamera ser snøen, men noen ganger ser det mer ut som om det er universet kameraet har sett; det oppstår en forunderlig og fasinerende likhet mellom det aller minste og det aller største.

I utstillingen kombineres motivet snø med punktskrift. I et motivmessig begrenset felt skapes både spenning og sammenheng mellom det abstrakte og det konkrete, mellom det poetiske og det dramatiske. Uendelighet og forgjengelighet møtes. Universets kaos møter menneskelig forsøk på orden; skriften.

Tekstene i bildene er aforismer hentet fra “Uroens bok” av Fernando Pessoa. Mange av tekstene beskriver på en underfundig måte forholdet mellom sansning og tenkning i vår eksistens.

Sammenstillingen av foto og blindeskrift er et paradoksalt billedspråk. Bildene får to språk i seg som kan spille med og mot hverandre både uttrykksmessig og innholdsmessig. Punktskriften kan være et bilde på det som er utenfor synsfeltet, enten man har syn eller ikke. Den kan vise til kraften i vår forestillingsevne, og driften vi har til å søke oss ut mot randsonen av det fattbare.

“Uroens bok” av Fernando Pessoa er oversatt av Christian Rugstad, Solum Forlag 1997.

Randi Strand

Personvern   :   Cookies
Copyright ©2016-2024 Randi Strand / Bono. All Rights Reserved - Webdesign Web Norge