RANDI ANNIE STRAND

ARABESK FILM

5 av bøkene i bokserien ARABESK er filmet og utgjør et selvstendig verk: ARABESK (film). Filmen viser bøkene Arabesk 4, Arabesk 16, Arabesk 8, Arabesk 7 og Arabesk 12. Høytrykk/bok/film. Opplag 5. År 2016.

5 books in the series ARABESK are filmed and constitute an independent artwork: ARABESK (film). The film shows Arabesk 4, Arabesk 16, Arabesk 8, Arabesk 7 and Arabesk 12. Relief print/book/film. Edition of 5. Year 2016.